In het verleden stond de maand januari garant voor een aantal wijzigingen in de APK-regelgeving. Nu bevinden we ons slechts in een ‘overgangsfase’. Vanaf 20 mei 2018 worden de regels op verschillende punten gewijzigd.

Sinds 1 oktober 2017 is het verboden om emissiesystemen zoals roetfilter, katalysator en het systeem voor uitlaatgasrecirculatie te verwijderen. Dat geldt voor personenauto’s met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2011. Voor bestelauto’s ligt de grens op 1 januari 2012. Bij vrachtauto’s en bussen geldt het verbod vanaf datum eerste toelating 31 december 2013. Roetfilters van oudere voertuigen mogen wel verwijderd worden, waarbij dan sprake is van een ‘wijziging van de constructie’ van de auto, wat in het kentekenregister van de RDW moet worden geregistreerd. Bovendien moeten de eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s met een verwijderd roetfilter vanaf 2019 de MRB-toeslag van 15% voor dieselauto’s zonder roetfilter betalen.

Roetfiltercontrole – APK

Vanaf 20 mei 2018 geldt nieuwe APK­regelgeving. De keurmeester moet vanaf deze datum visueel controleren of een roetfilter aanwezig is bij een auto die over een dergelijk filter beschikt. In de praktijk betekent dit dat de APK-keurmeester straks controleert of het roetfilterhuis aanwezig is. Als het roetfilter is vervangen door een stuk uitlaatpijp, dan betekent dat afkeur. ‘Visuele controle’ betekent verder dat de buitenkant van de behuizing van het roetfilter geen duidelijk waarneembare beschadigingen mag vertonen. Dit wordt verklaard door de gedachte dat een filterelement met een flinke deuk beschadigd is en dus niet of niet afdoende werkt. De keerzijde van deze visuele check-up is dat een verwijderd of beschadigd filterelement in een min of meer onbeschadigd filterhuis tijdens een visuele inspectie dus niet aan het licht komt. De huidige procedure van roetmeting tijdens de APK blijft voorlopig hetzelfde. Het reinigen of het vervangen van een roetfilter blijft ook na 20 mei 2018 toegestaan, mits het filter tijdens de APK aan de genoemde voorwaarden voldoet.

TPMS – APK

Het bandenspanningscontrolesysteem wordt met ingang van 20 mei 2018 onderdeel van de APK. Een niet dovend TPMS-controlelampje in auto’s met een datum eerste toelating vóór 1 januari 2018 wordt vanaf mei 2018 een reparatie-adviespunt. Voor auto’s met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2018 wordt een continu brandend TPMS-controlelampje een afkeurpunt. De meeste auto’s uit 2018 staan pas in 2021 of 2022 op de APK-brug, waardoor de gevolgen van dit onderdeel van de APK laten nog enkele jaren op zich laten wachten. Deze manier van keuren wordt ook toegepast voor enkele andere waarschuwingssystemen.

EOBD-uitlezing – APK

Verder heeft de RDW gemeld dat het bij verschillende voertuigen moeilijk is om het emissie gerelateerd diagnostisch boordsysteem (EOBD) tijdens een APK uit te lezen. Het gaat onder andere om de voertuigen die op de ‘uitzonderingslijst EOBD-uitlezing’ staan vermeld. Hierdoor is de werkwijze voor EOBD uitlezen tijdens de APK aangepast. Wat is het probleem? Door ontwikkelingen in de software van voertuigen is het noodzakelijk dat uitleesapparatuur ook geüpdatet wordt. Dit is niet altijd mogelijk. Hierdoor komt het voor dat uitleesapparatuur het EOBD-systeem niet of niet volledig kan uitlezen. Een voorbeeld is dat de readinesstest niet wordt herkend. De communicatie tussen het EOBD-systeem en een uitleesapparaat voldoet dan niet aan de eisen gesteld in Regeling voertuigen en Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK. Daarom geldt er vanaf 1 januari 2018 een gewijzigde werkwijze. Als tijdens het uitlezen van het EOBD blijkt dat het systeem voldoet aan alle gestelde eisen, beschreven in de Regeling voertuigen en in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, dan hoef je de uitlaatgastest niet uit te voeren. Deze werkwijze blijft gelijk. Mocht tijdens het uitlezen van het EOBD echter blijken dat dit (gedeeltelijk) niet mogelijk is of niet voldoet aan de gestelde eisen, dan moet je wel een uitlaatgastest uitvoeren. Dit moet bijvoorbeeld als de EOBD-connector ontbreekt, er geen communicatie mogelijk is, als de readinesstest niet wordt weergegeven of als er foutcodes worden geconstateerd.

Wilt u na het lezen van dit bericht een afspraak maken voor een APK keuring van uw auto?, plan dan nu online een afspraak in voor de APK keuring.

Bron; mijngrossier